Služby
Firemní informační systémy
Databázové systémy
Weby, webové aplikace
Bezpečnost dat

Bezpečnost dat

Myslíme i na bezpečnost dat a jsme si vědomi toho, že provoz informačních systémů a databází je prací se střeženými daty. Certifikát SSL je samozřejmostí, součástí je zabezpečení proti dalším možným ohrožením. Způsob obrany je možné podrobněji diskutovat v průběhu sezení.