Služby
Firemní informační systémy
Databázové systémy
Weby, webové aplikace
Bezpečnost dat

Firemní informační systémy

Firemní systémy, jindy též manažerské nebo podnikatelské systémy, jsou dnes standardní potřebou pro fungování společností. Systémy slouží pro databázování a evidenci zakázek, termínů a provozních informací nebo pokynů na jedno místo, odkud jsou dostupné pro vedení i zaměstnance firmy. Při ukládání informací do jednotné a inteligentní databáze lze filtrovat jakékoliv složení informací, které jsou společně se pozadím matematických funkcí silným nástrojem pro dohled nad prosperitou firmy.

S firemním systémem získáváte aktuální přehled nad workflow, cashflow, rentabilitou a trendy zakázek či klientů, docházkou nebo lidskými zdroji, přitom s důrazem na minimum vkládaní informací, které by zaměstnance při práci zatěžovalo.

Evidence docházky - zápis docházky zaměstnanců nemá za cíl zdžovat, evidence objemu práce na jednotlivých projektech tvoří podklad pro výpočet rentability každé zakázky, průběžné financování i upozornění na riziko ztrát.

Workflow - systém předává ucelený přehled všech rozpracovaných zakázek a jejich termínů, který může být podkladem pro zhodnocení kapacit firmy. Evidence připravovaných zakázek pak uvádí budoucí závazky, které tak nezůstanou opomenuty.

Cashflow - systém Vás může informovat o aktuálních pohledávkách i závazcích a jejich plnění. Žádná fakturace proto nezůstane bez povšimnutí nebo ztracená. Systém sám sestaví tabulky fakturací a jejich celkových finančních objemů pro jednotlivé měsíce nebo roky. Jedním pohledem proto zjistíte, kdy si například firma může dovolit investovat.

HR/Lidské zdroje - Na jakých akcích právě kteří zaměstnanci pracují, nejsou přetížení či nedochází k překrývání termínů u jednotlivých zaměstnanců? Správný firemní systém Vám tyto informace předá v přehledných výstupech.

Statistiky - Pohledem do tabulky lze vyhodnotit rentabilitu nebo časovou náročnost jednotlivých zakázek, zakázek konkrétních investorů nebo jednotlivých zaměstnanců.

Implementace - Jak implementace systému probíhá?
1) Schůzka zdarma
2) Společný návrh funkcí
3) Testovací provoz
4) Spuštění systému